Ren luft og rett temperatur i alle rom

Prosjektering, installasjon og service av ventilasjon- og klimaanlegg

Luftteknikk AS er sentralt godkjent for ansvarsrett

Ikon - ventilasjon

Installasjon og montering

Vi har motiverte montører som installerer og monterer ventilasjonsløsninger for privatekunder, bedrifter og offentlig sektor.

Ikon - ventilasjon

Prosjektering og rådgiving

Vi sikrer deg et optimalt bygg for fremtiden! Vi bistår i alt fra planlegging til prosjektering, og kan tilby rådgivende ekspertise i mer komplekse byggeprosjekter.

Ikon - ventilasjon

Totalentrepriser

Vi påtar oss totalentrepriser for alle typer næringsbygg, store som små. Vår jobb er å kvalitetssikre at alle deler ved et prosjekt blir utført og levert i henhold til kontrakt. Vi er det eneste kontaktpunktet for oppdragsgiver og vil gjøre prosessen enklere og mer oversiktlig for de involverte parter. 

Ikon - ventilasjon

Service og vedlikehold

Alle tekniske installasjoner og ventilasjonssystemer trenger service og tilsyn med jevne mellomrom for å ivareta et godt innemiljø til enhver tid. Vi har egen serviceavdeling som utfører service og tar periodisk vedlikehold av alle typer ventilasjonsinstallasjoner. Vi sørger for at rengjøring, filterskifte, kontrollmålinger og nødvendig service blir utført. 
Vi tilbyr serviceavtaler skreddersydd den enkelte kunde.

Trenger du inspirasjon eller forslag til ditt neste byggeprosjekt?

Bli kjent med noen av våre ferdigstilte løsninger.

Sirkel Materialgjenvinning

Dikeveien 45

Verpet Vestby

Verpet Vestby 2